CURRICULUM VITAE FOR VIDAR FORSAA, F. 200570

--- Utvidet versjon ---

 1. Stillingstitler (nåværende)
 2. Praksis/ jobberfaring
 3. Skolegang/ utdanning
 4. Kurs
 5. Sertifikater
 6. Styreverv
 7. Militært
 8. Interesser/ hobbier
 9. Egenbeskrivelse

Web: Bruk tilbake- (back-) knappen for å returnere til denne "innholdsfortegnelsen".


1. Stillingstitler (nåværende):

 • Brannmester/ utrykningsleder/ røykdykker/ utrykningssjåfør/ brannkonstabel for Storfjord Brann & Redning
 • Allmennlærer i skoleverket
 • Daglig leder og brannvernkontrollør for Forsaa AS

2. Praksis/ jobberfaring:

År/ periode Arbeidsoppgave/ stilling Arbeidsgiver
2023 - fortsatt Trafikklærer Nordkjosbotn skole, Balsfjord
2021 - fortsatt Brannmester for Storfjord Brann & Redning Storfjord kommune
2020-2023 Trafikklærer mv. Hatteng- og Skibotn skole, Storfjord
2016-2020 Faglærer i ungdomsskolen Eidebakken skole, Lyngen
2015-2020

Ulike engasjement i regi av barnevernet i tilknytning til besøkshjem/ fosterhjem

Barnevernet i Lyngen
Høsten 2016, 2015, 2014 og 2013 Ass-G4 i Forsvaret Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt, Bjerkvik
Sommeren 2016 IKT-konsulent Storfjord kommune
Våren 2015 - våren 2016 Faglært vikarlærer i skolen Hatteng skole, Storfjord
Deler av 2016, november 2013 - august 2014 Kst. brannmester/ avdelingsleder beredskap/ varabrannsjef Storfjord kommune
2007 - fortsatt Timeansatt i Kriminalomsorgen Troms og Finnmark Friomsorgskontor
2002 - 2013 Studierektor - siste fem år i 100% stilling Folkeuniversitetet Nord/ Nord-Troms, Storfjord
1997 - 2004 Høgskolelærer i informatikk, klassestyrer, seksjonsleder (2002-2004) - 50/ 60% stilling Høgskolen i Tromsø - AFL, Tromsø
1997-2002 Adjunkt m/ opprykk/ allmennlærer ved barne- og ungdomsskole, IKT-ansvarlig, samlingsstyrer, teamleder, setterektor - 60/ 80% stilling Skibotn skole, Storfjord
1996-97 Adjunkt m/ opprykk/ allmennlærer ved barne- og ungdomsskole - 100% stilling Hatteng skole, Storfjord
1994 - fortsatt Eget, registrert datafirma (fra våren 2005 omgjort fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap) - flere underavdelinger, siden 2019 med fokus på brannvern Forsaa Produkter Enk/ / Forsaa Produkter AS/ Forsaa AS, Tromsø/ Storfjord
Høsten 1989 - Høsten 1991 Kassa-, informasjon, dagligvare- og grønnsakssalg (sommerhall) - deltid/ heltid Tromsø S-lag, Tromsø
Sommeren 1993, 1994, 1995 Skogrydding i linjetrasèer Sør-Troms El.forsyning, Ibestad
Sommeren 1988, 1989 Lossing av reketrålere Bolla Rekefabrikk A/S, Ibestad
Sommeren 1987 Kontorarbeid, produksjonsarbeid - takstolfabrikk Multikon A/S, Ibestad
Sommeren 1986, 1987, 1988 Sekretærarbeid, messetilrettelegging og -informasjonsarbeid (Tromsø Messa) Stadionsenteret A/S og Forum Nord-Norge A/S, Tromsø
Sommeren 1986, 1987 Slåttarbeid Bonde Einar J. Dons, Ibestad
1985/ 86 Skoleutplassering: Brann og redning Brannstasjonen, Harstad
1984/ 85 Skoleutplassering: Kjøttvareproduksjon Bothner, Harstad
Sommeren 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 Kioskekspeditør Goodwill, Tromsø
Sommeren 1980, 1981, 1982 Jordbærselger Goodwill, Tromsø

3. Skolegang/ utdanning:

År/ periode Utdanning Skole/ sted
2021 Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk (5 stp) Universitet Nord
2018-2019 Videreutdanning; norsk 2 (30 stp) Universitetet i Tromsø
1996-1997 Videreutdanning; informatikk II (10 vt, totalt 20 vt) Høgskolen i Tromsø - AFL
1995-1996 Videreutdanning; informatikk I (10 vt) Høgskolen i Tromsø - AFL
1992-1996 4-årig allmennlærerutdanning m/ fordypning i
engelsk (20 vt), musikk (10 vt) og heimkunnskap (10 vt)
Tromsø Lærerhøgskole/
Høgskolen i Tromsø - AFL
1991-1992 Militær førstegangstjeneste m/
lagførerskole og tjeneste som geværlagfører i infanteriet - grensetjeneste
IØ3 og Bn2/ BrigN
1990-1991 Juss grunnfag Universitetet i Tromsø
1989 Examen philosophicum Universitetet i Tromsø
1986-1989 3-årig allmennfaglig studieretning,
samfunnsfaglinja (m/ bed.øk., sos.øk., matematikk og tysk B-språk)
Finnfjordbotn vidaregåande skole
1977-1986 9-årig grunnskole Ibestad barne- og ungdomsskole

4. Kurs:

År/ periode Kurs Arrangør
2023 Dronepilot A1/ A3 Luftfartstilsynet
2023 Instuktørkurs Nødnett DSB
2022 TAS/ eTAS for nødetatene Norsk Luftambulanse
2021 og 2022 Instruktørkurs førstehjelp - TGK Norsk Folkehjelp
2019 Pride fosterhjemskurs, grunnkurs "Barn i slekt og nettverk" Bufetat/ Fosterhjemstjenesten
2018 Pride fosterhjemskurs, videreopplæring "Å støtte barns utvikling" Bufetat/ Fosterhjemstjenesten
2018 Kontroll og vedlikehold av brannslokkere kat. grønn (1 ukes kurs) Norges brannskole
2018 Livredningskurs - basseng inntil 4m dybde Eidebakken skole
2017 Sangteknikk (12 timers kurs) Norges Korforbund/ Mollis
2017 Fosterhjemskurs, gruppeveiledning "Trygg base/ Omsorg" Bufetat/ Fosterhjemstjenesten
2017 Militært: Lioff-kurs HVSKS
2016 Beredskapsutdanning 2 for heltids- og deltids brannpersonell (godskrevet) DSB
2016 Instruktørkurs PLIVO Politi/ brannvesen
2015 Superbrukerkurs nødnett DSB
2015 Beredskapsutdanning 1 for heltids- og deltids brannpersonell (6 uker) Norges brannskole
2015 Skadestedslederkurs oljevern/ IUA Norges brannskole
2013 Tungbilkurs (vogntog, lastebil, buss) Henriksen Sjåførskole AS
2012 VHF/ SRC Folkeuniversitetet Nord-Troms
2012 Båtførerprøven Folkeuniversitetet Nord-Troms
2011 Militært: HVU-lederkurs HVSKS/ HV-01
2011 Sertifisering, PDK-testen (testveileder, måling av leseferdighet) VOX/ Universitetet i Stavanger
2010 TAS 3 for nødetatene Norsk Luftambulanse
2009 Grunnkurs for menighetsrådsmedlemmer Nord-Troms prosti
2009 TAS 2 for nødetatene Norsk Luftambulanse
2009 Fagutdanning/ grunnkurs for heltids- og deltids brannpersonell (8 uker) Norges brannskole
2008 Militært: Vognførerkurs Nord-Hålogaland HV16
2008 ECDL/ Datakortet, alle sju moduler Folkeuniversitetet Nord-Troms
2008 Kompetansegivende kurs for utrykningsførere Øvergårds Trafikkompetanse
2007 Militært: Områdesjef-II kurs HVSKS
2007 Nettbasert kurs i brannvern Norges brannskole
2007 Kajakkpadlekurs/ Vått kort Alfa Fritid
2007 Militært/ sivilt: Skyteinstruktør-I HVSKS/ DFS
2004 Militært: Områdesjef-I kurs HVSKS
2003 Militært: Stabstroppssjef-II kurs HVSKD
2000 Militært: Troppssjef-I kurs Troms HV16
1995 Kurs i bruk og stell av motorsag Sør-Troms El.forsyning
1992 Jegerprøvekurs (jakt) Bn2, BrigN
1991 Teorikurs til truckførerbevis IØ3
1991 Militært: Lagførerskole Lfsk ,Skkp, IØ3
1988/ 89 Teknisk engelsk (valgfag 1 år) Finnfjordbotn vgs
1988 Teorikurs til førerprøven Finnsnes Trafikkskole
1988 24-timers førstehjelpskurs Finnsnes Røde Kors hjelpekorps
1985/ 86 76-timers skrivemaskinkurs Ibestad vgs
1985/ 86 A-kurs i treningsledelse (valgfag 1 år) Ibestad ungdomsskole
1984/ 85 Foto (valgfag 1 år) Ibestad ungdomsskole
1977-1984 Notelære (1 år), barnekor (3 år), piano (1 år) og fiolin (5 år) Ibestad musikkskole

5. Sertifikater:

 • Førerkort kl. B - personbil med kode 96
 • Førerkort kl. C - lastebil
 • Førerkort kl. M - moped
 • Førerkort kl. S - snøscooter
 • Førerkort kl. T - traktor med kode 142
 • Kode 160: Utrykningsførerkompetanse (for ovennevnte kjøretøy)
 • Kode 140: Motorredskap
 • Truckførerbevis for trucker inntil 10 tonn, klasse 1, 2 og 4
 • Forsvarets førerbevis for alle feltvogner m/ henger og LTK vinter

6. Styreverv:

 • 2022-fortsatt: Kasserer for Storfjord kirkekor
 • 2019-2020: Kasserer for Lyngen kirke- og bygdekor
 • 2016-fortsatt: Revisor for Brigadeveteranforbundet Midt-Troms
 • 2011-2013: Medlem av kompetanserådet til Folkeuniversitetet Nord - Nord-Troms
 • 2009-2011: Varamedlem til Storfjord menighetsråd
 • 2008-2013 : Medlem av ungdomsutvalget (og styret) i Storfjord skytterlag (2010-2013 : Leder av u-utvalget)
 • 2008-2010: Styremedlem i Pekkajorma nabolag
 • 2007-2013: Varamedlem til styret i Folkeuniversitetet Nord
 • 2006-2010: Medlem av styringsgruppa for Nord-Troms Studiesenter
 • 2005-fortsatt: Styreleder for Forsaa AS
 • 2005-2007: Sekretær i Storfjord kabel-tv-lag (per 2007 med 225 andelshavere)
 • 2005-2007: Varamedlem til styret i Folkeuniversitetet Troms
Har i tillegg til dette, i forskjellige skole-, jobb- og andre sammenhenger, hatt diverse tillitsverv og vært medlem av ulike råd og utvalg.

7. Militært:

 • Offiser i Heimevernet (Kaptein siden september 2015, løytnant siden januar 2005 - engasjement som ass-g4, adm.off. HV 16301/ adm.off. HV 16216/ adm.off. HV 16212, fenrik siden januar 2004 - adm.off. HV 16301, sersjant siden våren 2000 - lagfører jegerlag/ troppsbefal jegertropp HV 16301)
 • "Beste soldat" i KpB/ Bn2/ BrigN - Adventure Express, mars '97
 • "Æresbrigadesoldat" i BrigN - kont. 10/91
 • "Beste lagfører/ lag, øvelse Hardhaus", sommeren 1992
 • "LF-korp/ lagfører-korporal", 1991-1992 - lagfører geværlag
 • "Beste elev" ved Lagførerskolen, Skolekompaniet, IØ3 - kont. 10/91 - lagfører geværlag

8. Interesser/ hobbier:

 • Familie: Skilt ... og far til to sønner (f. 1992 og 1997)
 • Friluftsliv: Fotturer, skiturer, teltturer (hele året), småviltjakt, elgjakt (jaktleder 2006-2008), innlandsfiske, havfiske
 • Skyting: Har skutt, både militært og sivilt i en årrekke
 • Hund: Har hatt flere jakthunder... breton tispe og irksetter hanner
 • Data: Allsidig "potet" - interessert i- og behersker det meste ... - har drevet med data siden først på 80-tallet
 • Musikk: Spiller fiolin og litt gitar, synger på badet og liker å lytte til mange ulike genre - synger i kor ...
 • Isbading: Bader jevnlig gjennom hele vinteren ... for helsas skyld!

9. Egenbeskrivelse:

Jeg regner meg selv for å være positiv, allsidig, lett å samarbeide med, lettlært, tilpasningsdyktig, ansvarsbevisst og arbeidssom. Jeg er resultatorientert og regnes nok som en ledertype - en som har evnen til å treffe nødvendige beslutninger. Jeg trives i arbeid med andre mennesker, og ser heller utfordringer enn problemer. Jeg lar meg motivere av å motivere andre!


© 1996 - Vidar Forsaa - Sist oppdatert: 01.08.2023